โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ขอเชิญคู่รักชมงานและจองแพ็คเกจแต่งงานราคาพิเศษสุด ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2562
วัฒนธรรมเชียงใหม่ ร่วมประเพณีสรงน้ำพระเกศาธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
แอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่ เปิดศูนย์กายคตา รักษาโรคปวดโดยไม่ผ่าตัด
วธ.จัดซุ้มเวที กาดหมั่ว ประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพหวังสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อช่วงค่ำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
18 พฤษภาคม วันต้นไม้แห่งชาติ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
previous arrow
next arrow
Slider
Copyright © 2019 iChiangMaiPR.com. All rights reserved.