จิตอาสา โรงพยาบาลลานนา ร่วมออกหน่วยคัดกรองฯ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตำรวจภูธรภาค 5
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
รองอธิบดีกรมอนามัย และผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ ตรวจเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ป้องกัน COVID-19 ระยะผ่อนปรนที่ 3 ตามมาตรการอนามัยสิ่งแวดล้อม
previous arrow
next arrow
Slider
Copyright © 2020 iChiangMaiPR.com. All rights reserved.