ม.ศรีปทุม ชลบุรีจัดพิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำรุ่น SPUC 31 ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดพิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำรุ่น SPUC 31 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรำลึกพระคุณครูและแสดงความกตัญญูกตเวที และเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ภายในงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู ผลการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะบัญชี ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ และรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชมรมวิทยุและโทรทัศน์ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและเรียนดีแต่ขาดแคลน พร้อมด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมี ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ ณ ชั้น 2 อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: