ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา รับรางวัลความเป็นเลิศ ด้านห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพทำงานต่างประเทศ ประจำปี 2561

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ลานนา ร่วมแสดงความยินดีกับ ศูนย์ตรวจสุขภาพฯ เนื่องในโอกาสที่ โรงพยาบาลลานนา ได้รับรางวัลความเป็นเลิศ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2561 ด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาล ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ผ่านมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้กำหนดไว้ ว่าด้วยผลการตรวจสุขภาพของคนงานที่มารับการตรวจก่อนไปทำงานต่างประเทศนั้น จะต้องมีความน่าเชื่อถือ มีที่มาที่ทวนสอบได้ ห้องปฏิบัติการที่ใช้ตรวจผ่านมาตรฐาน ISO 15189 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยคนงานที่มีผลการตรวจสุขภาพจากศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนานั้น แม่นยำ ถูกต้อง คนงานที่ผ่านการตรวจแล้วไม่ถูกส่งตัวกลับเลย เป็นเวลา 9 ปี ติดต่อกัน

ในปี พ.ศ. 2561 นี้ เป็นการจัดให้รางวัลด้านนี้ครั้งแรก มีเพียง 3 โรงพยาบาลในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ลานนา ซึ่งโรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ เป็น1 ใน 3โรงพยาบาล จากทั่วประเทศ และเป็นโรงพยาบาลเดียวที่อยู่ต่างจังหวัด นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่โรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีมาตรฐานสูง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการให้บริการของศูนย์ตรวจสุขภาพ และคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ในการตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานในต่างประเทศ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพ กับสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามรายการที่กรมการจัดหางานได้ออกประกาศไว้ เรื่อง การตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศนั้น จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันในการตรวจสุขภาพแต่ละรายการ

โดยศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา สามารถรองรับการตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศได้ทุกประเทศ ยกเว้นประเทศอิสราเอล ซาอุดิอาราเบีย มาเลเซีย และไต้หวัน ที่จะต้องตรวจในกรุงเทพฯ เท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.053 999710 เปิดให้บริการทุกวัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,