เปิดประสบการณ์! นักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เข้าเยี่ยมชม คณะนิติศาสตร์ SPU

นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดประสบการณ์น้องๆเยาวชนจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนด้านกฎหมาย ปูทางสู่การเป็นนักกฎหมายสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 66 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะนิติศาสตร์ SPU โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชชภร มหาแถลง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆพร้อมการแสดงศาลจำลองของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ณ ห้องปัทมา อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
นอกจากนี้ ยังได้นำคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในส่วนของ ห้องสมุดที่ทันสมัยของSPUอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: