ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.อ.ต. วีระพันธ์ ภูวจินดา กรมวัง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” ที่ สถานีพัฒนาเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลเดช บรมนารถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่สูง ทดแทนการปลูกฝิ่น แก้ไขปัญหาไร่เลื่อนลอยและยาเสพติด พร้อมทั้งให้ประชาชนจิตอาสา มีความสมัคร สมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนารักษาพื้นที่ด้วยตนเอง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลัก ของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางและบริเวณโดยรอบ วันนี้ มีประชาชนจิตอาสาพื้นที่อำเภอฝาง พร้อมด้วยจิตอาสาชาวไทยใหญ่ ชาวจีนยูนาน ชนเผ่าลาหู่ (มูเซอดำ) บ้านขอบด้ง ชนเผ่าปะหล่อง (ดาราอั้ง) บ้านนอแล และเด็กนักเรียนในพื้นที่โครงการฯ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ฯ จำนวน 4,510 คน ประกอบด้วย

โซน A พื้นที่ปลูกต้นไม้ลานอเนกประสงค์ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 140 คน
โซน B พื้นที่บำรุงดูแลรักษาต้นไม้สวนเจ้านาย 180 คน
โซน C พัฒนาทำความสะอาดและคัดแยกขยะภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์ ๙ 275 คน
โซน D พัฒนาตัดหญ้าและเก็บขยะสองข้างทาง พื้นที่ถนนดอยอ่างขาง ระยะทาง 4 กม. 1405 คน
โซน E พัฒนาพื้นที่บริเวณเรือนประทับ 700 คน
โซน F พัฒนาพื้นที่สวน ๘๐ 700 คน
โซน G พัฒนาและขุดลอกฝายกักเก็บน้ำ บ้านขอบด้ง นอแล เพื่อใช้ในฤดูแล้ง 1005 คน
โซน H จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่โรงครัวพระราชทาน 105 คน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , ,