ยักษ์ใหญ่ด้านบัญชี ใน สปป.ลาว อ้าแขนรับเด็กศรีปทุมสหกิจ

8 นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการตอบรับจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการตรวจสอบบัญชี ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้ง 4 แห่ง ให้เข้าสหกิจศึกษาในปี 2561 เป็นเวลา 4 เดือน ประกอบด้วย
• บริษัท เอิร์นแอนด์ยัง หนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชี 4 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก รับ นักศึกษา 3 คนได้แก่ นางสาวจิรัฐิติกาล ตาดี นางสาวอมรรัตน์ คุณพันธ์ และ นายยลเดช เลิศพีรพันธุ์ เข้าสหกิจศึกษา
• บริษัท เคพีเอ็มจี เป็นหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีสี่แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ตอบรับ นางสาวนิรัตติยา ทองเจือ เข้าสหกิจศึกษา
• บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว จำกัด (มหาชน) ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับนางสาวทิวาพรรณ จันกุลและนางสาวมลฐกานต์ แสงดาว เข้าสหกิจศึกษา
• บริษัท SKNP จำกัด บริษัทชั้นนำทางด้านการตรวจสอบบัญชีในสปป.ลาว รับนางสาวธัญญารัตน์ ทองสุข และ นางสาวธมลวรรณ ผิวพรรณ เข้าสหกิจศึกษา
อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่คณะส่งนักศึกษาไปสหกิจกับบริษัทผู้ตรวจด้านบัญชีรายใหญ่ใน สปป.ลาว ปีแรกนักศึกษาสามารถปฏิบัติสหกิจได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับของบริษัทว่า นักศึกษามีคุณภาพและสามารถใช้ทักษะและความรู้ที่เรียนมาทำงานในอุตสาหกรรมจริงได้ ดังนั้นปีนี้จึงมีเด็กไปสหกิจจำนวนเพิ่มขึ้น
ส่วนเรื่องคัดเลือกนักศึกษาไปสหกิจนั้น บริษัทจะให้ส่งข้อมูลรายละเอียดไปพิจารณา 1 ครั้ง จากนั้นจะมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 1- 2 ครั้ง ดังนั้นนักศึกษาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายอย่าง ทั้งเรื่องภาษา การเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศนั้นๆ
“ปีแรกที่ส่งเด็กไปสหกิจแค่ 2 คน บริษัทเห็นถึงศักยภาพเด็ก ปีนี้จึงมีเด็กได้รับการคัดเลือกไปสหกิจถึง 8 คน ปีการศึกษาหน้าคณะบัญชียังตั้งเป้าจะส่งเด็กนักศึกษาไปสหกิจที่ประเทศอื่นๆ ไม่ใช่เฉพาะใน สปป.ลาวเท่านั้น”
#คณะบัญชีม.ศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: