ไฟเซอร์ เปิดตัว 60 ผู้รักสุขภาพ เข้าร่วมโครงการ Fit in 60 Days by Pfizer Year 2: พิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับ ไฟเซอร์ ปี 2

สดๆ ร้อนๆ กับกิจกรรมเวิร์คช็อปสุดพิเศษที่ทาง บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นสำหรับ 60 ผู้รักสุขภาพ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Fit in 60 Days by Pfizer Year 2: พิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับไฟเซอร์ ปี 2 ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี เพื่อสร้างความตระหนักและรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยการสร้างสมดุลของพฤติกรรมควบคู่การออกกำลังกาย และการมีโภชนาการที่ดี รวมถึงการพักผ่อนและนอนหลับอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ตลอด 60 วันของโครงการเพื่อสร้างเสริมการมีสุขภาพที่ดี นำทีมโดย โค้ชเป้ง-สาธิก ธนะทักษ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลีนิค รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์หญิงณิรัชดา ทรัพย์อนันต์ แพทย์ด้านระบบประสาทวิทยา ศูนย์ตรวจการนอนหลับและศูนย์ลมชัก โรงพยาบาลกรุงเทพ ณ Startup Fitness

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,