กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม ตรวจเยี่ยม รพ.ลานนา

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ รพ.ลานนา ให้การต้อนรับ คณะที่ปรึกษาทางการแพทย์และทางการพยาบาล จากสำนักงานกองทุนทดแทน และสำนักงานประกันสังคม นำโดย นพ.บรรเทิง พงศ์สร้อยเพชร ที่ปรึกษาทางการแพทย์ สนง.กองทุนเงินทดแทน พร้อมคณะ ในโอกาสที่เข้ามาตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ สนง.กองทุนเงินทดแทนได้กำหนดไว้ เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือบาดเจ็บ เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร C

โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานพยาบาลหลัก ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ที่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือบาดเจ็บในงาน สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของ รพ.ลานนา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , ,