“ติดเข็มประดับไท ความภูมิใจ” มอบแด่…ลูกนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561

คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดพิธีติดเข็มประดับไทแก่นักศึกษาใหม่ และมอบเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรักความผูกพัน ความเสียสละ และความภาคภูมิใจในสถาบัน

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีติดเข็มประดับไท แก่นักศึกษาใหม่ และมอบเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ครบรอบปีที่ 48 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การจัดพิธีติดเข็มประดับไทแก่นักศึกษาใหม่ลูกนิติศาสตร์ SPU และพิธีมอบเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความผูกพัน การเสียสละ และเกิดความภาคภูมิใจในคณะและสถาบัน อีกทั้งยังต้องการให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมอันดี ให้เกิดแก่นักศึกษานิติศาสตร์ด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ทางคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ยังได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตราหารเพลและเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ที่ทำการคณะนิติศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: