ยี่เป็งเชียงใหม่ 2561 เน้นศิลปวัฒนธรรม ปลอดภัย ลดขยะ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์ และส่งเสริมเยาวชนท้องถิ่นสืบทอดประเพณี

เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับ 8 หน่วยงานจัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2561 เน้นศิลปวัฒนธรรม ปลอดภัย ลดขยะ และส่งเสริมเยาวชนท้องถิ่นสืบทอดประเพณี

คุณมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าวประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 และพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ 8 หน่วยงาน (จังหวัดเชียงใหม่, มณฑลทหารบกที่ 33, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือ)

งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเชียงใหม่ ฮ่วมแฮงฮ่วมใจลดขยะ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์” ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ภายในมีกิจกรรม จะประกอบด้วยประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งเชียงใหม่ จำนวน 7 จุด ได้แก่ ข่วงประท่าแพ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ประตูสวนดอก ประตูเชียงใหม่ ประตูช้างเผือก แจ่งศรีภูมิ แจ่งกู่เฮือง กิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง ฟ้อนบูชาผางปะติ๊ด จำนวน 500 คน ประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือจากชาวเชียงใหม่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน ร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ปฏิบัติตามกฎหมาย และร่วมกันลดขยะตามนโยบายจังหวัดสะอาด ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, เยาวชน
คำค้น: , ,