สนพ. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแผน PDP ฉบับใหม่ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดกิจกรรม “เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม่ (Public Hearing ภาคเหนือ)” เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแผน PDP ฉบับใหม่ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเวทีสำหรับภาคเหนือ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา09.30 – 12.00 น. ที่ห้องดวงตะวัน แกรนด์ บอลล์รูม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง