เปิดแล้ว “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่” (Chiang Mai Design Week 2018)

เชียงใหม่ 8 ธันวาคม 2561 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่” (Chiang Mai Design Week 2018) เทศกาลงานออกแบบที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของภาคเหนือ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ อินสตอเลชั่น โชว์เคส เสวนา เวิร์กชอป จำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด โดยจะจัดขึ้นบริเวณสถานที่สำคัญใจกลางเมืองเชียงใหม่ พื้นที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อาทิ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอภาพถ่ายล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ชุมชนวัดเชียงมั่นวัดล่ามช้าง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางแขกบุคคลสำคัญและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมเทศกาลฯ มากกว่า 100,000 คน ผู้สนใจสามารถร่วมสำรวจความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่กับ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2018 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 ธันวาคม 2561 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจออกแบบ และผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ กว่า 500 ราย ได้ร่วมกันจัด เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2018) ซึ่งถือว่าเป็นงานเทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่สามารถรวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน และช่างฝีมือในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ให้ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอศักยภาพงานออกแบบที่จะผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ เป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆ รวมไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ยังเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่และประเทศไทย ในมิติของเมืองสร้างสรรค์” (Creative City) พร้อมกับส่งเสริมนักออกแบบนักสร้างสรรค์ช่างฝีมือผู้ประกอบการและชาวบ้านในท้องถิ่นให้มีความตื่นตัวกับการอนุรักษ์ทักษะฝีมือช่างและทุนทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจนสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการสู่สายตาประชาคมโลกในฐานะธุรกิจสร้างสรรค์

คุณศุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่เป็นเทศกาลประจำปีที่ทำให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปมีจุดเด่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมสำรวจเชียงใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการและชาวบ้านช่างฝีมือในท้องถิ่นได้แสดงผลงานและความละเมียดละไมของเมืองสร้างสรรค์เชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณะชนในวงกว้างตลอดจนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์และทันกระแสผู้บริโภคในปัจจบันซึ่งเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่เป็นการดึงเอาศักยภาพของท้องถิ่นให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและความเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่ช่วยเติมเต็มธุรกิจสร้างสรรค์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศ

คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA กล่าวว่าเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่หรือ Chiang Mai Design Week 2018 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Keep Refining ยิ่งขัดเกลา ยิ่งแหลมคมนำเสนอมุมมองการสร้างสรรค์นวัตกรรมงานออกแบบและงานหัตถรรมที่ใช้สอย ในชีวิตประจำวัน รูปแบบใหม่ๆ ด้วยการขัดเกลาและพัฒนากระบวนการ ทักษะฝีมือ เทคโนโลยีการผลิต และคุณภาพวัสดุ เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น สู่การยกระดับงานสร้างสรรค์ให้มีความแหลมคม พิถีพิถัน และวิวัฒนาการไปพร้อมกับการใช้ชีวิตและเมืองในยุคใหม่ต่อไป โดยภายในงานเทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีค 2018 จะได้พบกับไฮไลท์ที่น่าสนใจจำนวนมากทั่วเมืองเชียงใหม่อาทิ

* • Invisible Things โดยสถาบันเกอเธ่ประเทศเยอรมันนี

* • SOS Garden สวนพืชพรรณท้องถิ่นผสานงานสถาปัตยกรรมแห่งความยั่งยืนพลาสติกโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือจีซี

* • Textile Story ผลงานที่นำแรงบันดาลใจจากผ้าซิ่นแปลงเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคแอนิเมชันที่แปลกตา

* • การแสดงแสงไฟ COTH-ING และ Living Spirits ฉาบแสงสียามค่ำยืนที่มืดมิดให้มีชีวิตชีวา

* • Projection mapping การแสดงมัลติมีเดียบนผนังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ นับ 200 กิจกรรม อาทิ โชว์เคส (Design Showcase) ส่วนจัดแสดงผลงานออกแบบ จากนักออกแบบและผู้ประกอบการกว่า 100 ผลงาน เสวนาและเวิร์คช็อป (Talk & Workshop) จากบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลาดนัดป๊อปมาร์เก็ต ที่รวบรวมสินค้าออกแบบ สินค้าแฮนด์เมด อาหารและเครื่องดื่มกว่าจำนวนมาก และกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศและสีสันของเมืองอีกมากมาย โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ มากกว่า 100,000 คน โดยผู้สนใจสามารถ งานเชียงใหม่ดีไซน์วีค 2018 ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561 บริเวณพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อาทิ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, หอภาพถ่ายล้านนา, พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา, ชุมชนวัดเชียงมั่นวัดล่ามช้างและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/chiangmaidesignweek, www.chiangmaidesignweek.com หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ 052-080-500 ต่อ 311 และ 312

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, การศึกษา, กิจกรรม, ท่องเที่ยว, ที่เที่ยว, บันเทิง, วัฒนธรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,