ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดงาน “พัฒนานักออกแบบเพื่อผู้ประกอบการ Design Savvy”

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นางพรสวรรค์ หมายยอด นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พัฒนานักออกแบบเพื่อผู้ประกอบการ – Design Savvy” ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ – Northern Gift & Lifestyle Product Creation ณ โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าจัดขึ้นโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดคโคโมดา สตูดิโอ (Deco Moda Studio) จัดงานเปิดตัวกิจกรรมและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการ และนักออกแบบในจังหวัดเชียงใหม่ น่าน และแม่ฮ่องสอน เพื่อผู้ประกอบการ (Design Savvy) ผลิตภัณฑ์ที่ชอบ นักออบแบบที่ใช่ จับคู่ชิงรางวัล Design Savvy Award เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ของขวัญ ของที่ระลึก ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 60,000 บาท

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึก (Gift & Lifestyle) ของภาคเหนือ, เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในกลุ่มของฝากของที่ระลึก (Gift & Lifestyle) และเพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทง ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มของฝากของที่ระลึก (Gift & Lifestyle) และนักออกแบบ เน้นเฉพาะกลุ่มสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหรือวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มของฝากของที่ระลึก (Gift & Lifestyle) หรืออุตสาหกรรม และกลุ่มนักออกแบบอิสระ นักออกแบบที่มีสังกัด หรือนักออกแบบที่เป็นเจ้าของกิจการในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) การออกแบบกราฟฟิก (Graphic Design) หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ