ต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ดวงใจ สิวะนันทกุล ตัวแทนเจ้าของโรงแรม และนายรอล์ฟ โอปิตซ์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมทีมฝ่ายขายโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ให้การต้อนรับพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนทั้ง 7 มาตรการ และเกิดการขับเคลื่อนตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคณะกรรมการปฏิบัตินโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.บส.ชน.) และผู้แทนหน่วยงานระดับพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา ณ ห้องแกรนด์วิว 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรด์วิว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: บันเทิง
คำค้น: