“บทบาทของภาครัฐต่อการส่งเสริมอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
ท่านไพรวรรณ พลวัน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเปิดตัวสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (Thai Caregivers Association) อีกทั้งยังขึ้นปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของภาครัฐต่อการส่งเสริมอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

โดยเข้าร่วมโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อตระหนักถึงปัจจัยผู้สูงอายุ ที่จะมีบทบาทมากขึ้นในประเทศไทย และการทำงานร่วมกันจนกระทั่งเกิดสิ่งที่ดี ๆ ขึ้น และรู้ทิศทางอนาคตของผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยบทบาทที่น่าจับตามองในยุค 4.0”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,