บางกอกแอร์เวย์สจัดพิธียกเสาเอก อาคารเรียนโรงเรียนวัดบุณฑริการาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอิทธิพล บุญอารีย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสนามบิน เป็นประธานในพิธียกเสาเอกในการก่อสร้างอาคารเรียน  3 ชั้น ให้แก่โรงเรียนวัดบุณฑริการาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติ จากนายประสิทธิ์ ชะมะผลิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัก แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม นายมรกต ศรีชั่น ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการและผู้แทนชุมชน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม ตั้งอยู่ใน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการสอนนักเรียนระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 400 คน ในความดูแลของคณะครู 30 คน ปัจจุบันโรงเรียนมีปัญหาในเรื่องของสภาพอาคารเก่าและชำรุด ห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ในปีนี้ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือฯ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นให้กับโรงเรียนวัดบุญฑริการาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ที่ได้มาตรฐาน   ช่วยให้การดำเนินการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีอาคารเรียนที่สามารถรองรับนักเรียนได้เพียงพอ ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับท้องถิ่นให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐและชุมชน สำหรับแผนก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้ มีกำหนดแล้วเสร็จในราวเดือนมีนาคมปี 2563

ทั้งนี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการให้บริการและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม
คำค้น: , , , , , , ,