“ปฏิทินดาราศาสตร์ 2562” คว้ารางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย “ปฏิทินดาราศาสตร์ 2562” ชนิดสมุดบันทึก คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภททั่วไป ปฏิทินยอดเยี่ยมและออกแบบยอดเยี่ยม ในงานประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัล “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562 โดดเด่นด้วยการแสดงข้อมูลปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์รายเดือน สะดวกต่อการบันทึกและใช้งานในชีวิตประจำวัน

รางวัลปฏิทินดีเด่น รางวัล “สุริยศศิธร” เป็นรางวัลที่สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยมอบแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่รังสรรค์ปฏิทินได้อย่างสวยงาม เสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรได้ลงตัว เพื่อสนับสนุนผู้ผลิต ยกระดับมาตรฐานการผลิตปฏิทิน รวมทั้งส่งเสริมการออกแบบปฏิทินให้มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เริ่มจัดประกวดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และประเภททั่วไป

ในปี 2562 นี้ สดร. ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นประเภททั่วไป พร้อมรางวัลสำหรับผู้ออกแบบสร้างสรรค์ปฏิทิน ชนิดสมุดบันทึก ชุด “ปฏิทินดาราศาสตร์ 2562” ซึ่งมีลักษณะเด่น แตกต่างจากสมุดบันทึกปฏิทินทั่วไป แสดงข้อมูลและช่วงเวลาการเกิดปรากฏการณ์ดาราศาสตร์สำคัญตลอดทั้งปี โดยมีนางสาวจุลลดา ขาวสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสดร. เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น และนายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลสำหรับผู้ออกแบบสร้างสรรค์ปฏิทิน ในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่สมุดบันทึกปฏิทินดาราศาสตร์ 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น รางวัล “สุริยศศิธร” เนื่องจาก สดร. ตั้งใจผลิตและออกแบบให้ใช้งานง่าย สำหรับปีนี้ครบรอบ 50 ปี มนุษย์ลงเหยียบบนดวงจันทร์ได้สำเร็จ จึงออกแบบปกให้สอดคล้องกับวาระครบรอบดังกล่าว พร้อมทั้งสอดแทรกข้อมูลปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในแต่ละเดือนภายในเล่ม เพื่อถ่ายทอดข้อมูลทางดาราศาสตร์ให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งตรงกับภารกิจหลักของสดร. ในการเผยแพร่ความรู้ดาราศาสตร์สู่สังคมไทย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , ,