พิธีเปิดการประชุมวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศครั้งที่ 4 เตรียมความพร้อมรับมือเศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA และ รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ จัดงานการประชุมวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Transforming Business to the Future” เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานมากมายอาทิ Mr. Thomas Robinson (โทมัส อาร์ โรบินสัน) President and Chief Executive Officer, AACSB, Mr. Hillol Bala (ฮิลลอล บาลา) จาก Kelley School of Business, Indiana University ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อเฟ้นหากลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด
คำค้น: , , ,