รพ.ลานนาห่วงใยสุขภาพผู้มาใช้บริการ วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในสถานบริการ

โรงพยาบาลลานนาห่วงใยสุขภาพ วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในโรงพยาบาล จากสถานการณ์ฝุ่นควัน สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีค่าของมลพิษทางอากาศที่อยู่ในระดับน่าเป็นห่วง โรงพยาบาลลานนา จึงได้ทำการตรวจสอบวัดค่าฝุ่นควัน และมลพิษทางอากาศ ทุกจุดบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์ และทำการรายงานผลให้กับผู้บริหาร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะทำจัดเตรียมมาตรการความพร้อม รับมือ และป้องกันฝุ่นควัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้รับบริการของโรงพยาบาลลานนา

โดยผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในครั้งนี้ พบว่าผลการตรวจ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 .

แผนกผู้ป่วยนอกอาคาร B พบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

แผนกผู้ป่วยนอกอาคาร A พบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ 66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

แผนกผู้ป่วยนอกอาคาร C พบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ซึ่งผลการตรวจในครั้งนี้ถือว่า ค่าฝุ่นละอองในวันนี้ ยังอยู่ในค่า 50 – 100 ถือเป็นค่าปานกลาง

จะเห็นได้ว่า แม้แต่ในอาคารที่มีระบบปรับอากาศ ยังมีฝุ่นควัน PM 2.5 อยู่ แม้จะไม่มากนักเหมือนอากาศภายนอก ดังนั้นหากท่านออกนอกบ้านทุกครั้ง อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยของตัวท่าน และลดปัญหาสุขภาพจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: ,