สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีเปิดกิจกรรม “ยุวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า กิจกรรม “ยุวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562” โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางสาวรัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ กล่าวรายงาน ณ ห้องไกรสรราชสีห์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม
คำค้น: , ,