หอการค้าเชียงใหม่ เปิดโฉม Smart Office

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโฉม Smart Office แห่งใหม่ รองรับภารกิจในการส่งเสริมการลงทุน แก่ภาคเอกชน โดยอาคารสำนักงานหอการค้าแห่งใหม่ ภายใต้โฉม Smart Offece ตั้งอยู่ถนนวงแหวนรองกลาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทดแทนสำนักงานแห่งเดิมที่ไม่สามารถรองรับปริมาณงาน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีได้ และรองรับภารกิจภาคเอกชน สมาชิก ภาครัฐ ที่มาติดต่อบริการได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งหอการค้าเชียงใหม่ ตั้งมานานถึง 41 ปี ทำหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเชียงใหม่ โดยมี คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณวโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ รองประธานหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมงานในครั้งนี้

โดยอาคารหลังเดิมภายในสำนักที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม หอการค้าเชียงใหม่ ได้ปรับเป็นสำนักงานของคณะกรรมการ YEC เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานนักธุรกิจหอการค้ารุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเศรษฐกิจภาพรวมในอนาคต อาคารหลังใหม่แห่งนี้ ได้วางโครงสร้างอาคารเป็น Smart Offece มี 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องของประชาชน คณะกรรมการ และห้อง CCC.Club รวมงบก่อสร้าง 22 ล้านบาท

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, กิจกรรม, เศรษฐกิจ
คำค้น: ,