อธิบดีกรมการค้าภายใน ถ่ายทอดความรู้ “การตลาดสำหรับภาครัฐ” ใน CEO TALK #10 ม.ศรีปทุม

อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ถ่ายทอดความรู้ “การตลาดสำหรับภาครัฐ” @CEO TALK #10 ให้กับคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้สนใจทั่วไป จัดโดย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม

คุณวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ใน CEO TALK #10 หัวข้อ “การตลาดสำหรับภาครัฐ” แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆสำหรับภาครัฐ ติดอาวุธทางความคิด ก้าวทันความการเปลี่ยนแปลง และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ

โดยมี ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPU ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ ซึ่งภายในงานเสวนายังได้รับเกียรติจากคุณส้ม “ชนากานต์ ชัยศรี” อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี1990และนักศึกษาSPU MM.15 ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องเธียเตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ซึ่งในการบรรยายตอนหนึ่ง คุณวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้กล่าวว่า การถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ฟังทุกท่านสามารถนำความรู้และสิ่งที่ภาครัฐทำไปปรับใช้ให้สอดคล้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและหน่วยงานของท่านเองได้ต่อไป “การตลาดสำหรับภาครัฐนั้นมุ่งเน้นสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนด้วยหลักการ 4Ps และ 4Cs โดยแบ่งกลุ่มประชาชนเป็น เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , ,