เรียนรู้สู่มืออาชีพ! เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้ธุรกิจพลังงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นักศึกษาคณะบัญชี SPU DYNAMIC UNIVERSITY ไม่หยุดนิ่งเรื่องการพัฒนาและศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ เข้าเรียนรู้การดำเนินงานบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะบัญชี เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านระบบบัญชีและเยี่ยมชมโรงกลั่นน้ำมัน บริษัทธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของไทย เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองในการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาบัญชี SPU ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้
ซึ่งบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้การสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวล้ำ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ขยายการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ บนบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: