5ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงวัยที่มาพักใน Nursing home …

#5ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงวัยที่มาพักใน Nursing home …

1. ได้ฝึกฝนร่างกาย

ออกแรงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็กและสมองผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมน่าสนใจ ที่ออกแบบและดำเนินการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

2. ใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม

การมีกิจกรรม สนุกๆ ไม่น่าเบื่อ ไม่จำเจ ฝึกจินตนาการ ทำให้รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองและมีคุณค่าต่อผู้อื่น

3. เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ

รวมถึงคนรอบข้าง ลดความเครียด เพิ่มแรงใจที่ดี ทางด้านบวก ให้กับตัวท่านผู้สูงวัย

4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กิจกรรมที่ดีนั้นสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว อีกทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน เมื่อญาติและครอบครัวได้ใช้เวลาว่างนั้นทำกิจกรรมด้วยกับ โดยมีสถานพยาบาลเป็นสื่อกลางจัดกิจกรรม

5. ช่วยให้ทีมแพทย์ทราบความก้าวหน้าของการฟื้นฟู

ทำให้ทีมการรักษาสามารถประเมินความก้าวหน้า และจัดกิจกรรมที่จะเสริมการรักษาหลักให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้ โดยผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นตัวกลางครับ
เมื่อท่านทราบดังนี้ หมอแนะนำให้ท่านมองหาสถานพยาบาล Nursing home ที่ดูแลใส่ใจในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อผลการรักษาการดูแลที่เป็นองค์รวม ทำให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพกายและใจที่ดีอยู่เสมอนะครับ

ด้วยรัก

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ

อายุรแพทย์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery home

Tel. 02-056-1684-5
Mobile : 094-426-4439

Line id: cherseryhome
Facebook: cherseryhome
www.cherseryhome.com

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: