คณาจารย์คุณภาพ! ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่าน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (รศ.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.) รวมจำนวน 4 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.รองศาสตราจารย์ ถาวร อมตกิตติ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4.ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สุพิน ฉายศิริไพบูลย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีการพัฒนาและให้การสนับสนุนผู้บริหารและคณาจารย์ในการทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,