มช. ให้การต้อนรับ Her Royal Highness H.E.Sheikha Ayisha Bint Khalfan al-Siyabiya ประเทศโอมาน ในการเสด็จร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Her Royal Highness H.E.Sheikha Ayisha Bint Khalfan al-Siyabiya ประเทศโอมาน ในการเสด็จร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th World Crafts Council – Asia Pacific Rigion WCC-APR 5th Board Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้เทคนิคของงานพัตถกรรมของสล่า(ช่าง) จากนานาชาติในกลุ่ม Asia Pacific และตอบพันธกิจที่ให้ไว้กับองค์การ UNESCO ในการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัตถกรรม โดยมี นายนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ, Dr.Ghada Hijjawi Qaddumi President The World Crafts Council – Asia Pacific Rigion ประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,