ม.ศรีปทุม กวาด 8 รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ม.ศรีปทุม คว้า 8 รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ,สหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ,โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ,คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ,ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ,ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องคอนเวนชั่น1 ชั้น4 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) จัดโดย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆนี้
โดย การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ามาได้จำนวน 8 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น คณะบัญชี
2. รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ คุณสุภางค์ โสภณ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
4. รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
5. รางวัลที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น คุณธวัชชัย ภัทรวงศ์วิสูตร บริษัท บุ๊คลิงค์ จำกัด
6. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นายนพรัตน์ เอี่ยมกัน สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย
7. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวจิรัติกาล ตาดี คณะบัญชี
8. โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชมเชย นางสาวนุชศรา จูพันธ์ สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: