CPAC พัฒนานวัตกรรม “คอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพค” สำหรับงานก่อสร้างบนพื้นที่สูงหรือเข้าถึงยาก ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้างานจิ๋ว-เล็ก

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เอสซีจี โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด   หรือ “CPAC” เปิดตัวนวัตกรรมคอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพคทางเลือกใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้างานเล็ก-จิ๋ว ในพื้นที่ภาคเหนือ อำนวยความสะดวกให้งานก่อสร้างบนพื้นที่สูงหรือพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เพียงฉีกถุงและเติมน้ำ ก็จะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทานตามมาตรฐานซีแพค

นายวิสุทธ จงเจริญกิจ Managing Director North Chain บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง จำกัด กล่าวว่า “เอสซีจี โดยบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “CPAC” ผู้นำและเป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของประเทศ ได้พัฒนา คอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพค” หรือ “CPAC Instant Concrete”ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาจากความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีงานก่อสร้างในพื้นที่ภาคเหนือ แถบจังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ที่ประสบปัญหาการขนส่งที่ยากลำบาก เช่น ทางแคบ หรือพื้นที่บนเขา ที่รถโม่คอนกรีตไม่สามารถส่งได้ และต้องการใช้คอนกรีตจำนวนไม่มาก จึงได้พัฒนาคอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพคเพื่อตอบโจทย์ตรงกับความต้องการใช้งานให้ของลูกค้าให้มากที่สุด โดยลูกค้าสามารถผสมคอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพคได้ง่ายๆ เพียงแค่ฉีกถุงและเติมน้ำตามปริมาณที่แจ้งบนถุง ก็จะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทานตามมาตรฐานซีแพค”

คอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพคได้รวมเอาวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ได้แก่ ซีเมนต์ หิน และทราย บรรจุไว้ในถุงเดียวกัน มีน้ำหนัก 50 กก./ถุง และมีกำลังอัดตั้งแต่ 210– 300ksc.* เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป เช่น งานฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัย และอาคารทั่วไป รวมถึงงานถนน และงานลานจอดรถ จึงใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็วสำหรับงานก่อสร้างโดยมีวางจำหน่ายแล้วที่โรงงานซีแพคในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ จังหวัดตาก ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และนครสวรรค์หรือร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีป้ายสัญลักษณ์จำหน่ายคอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพค

 

หมายเหตุ: * ความสามารถในการรับน้ำหนัก210 – 300 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , ,