กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 62

กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยเลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น ทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังนี้

วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงค์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงค์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

ส่วนการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีขึ้น ในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช 2562

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

2. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อให้จิตอาสาและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคร่วมรับชมพระราช พิธีพร้อมกันกับกรุงเทพมหานคร ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

3. วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อให้จิตอาสาและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคร่วมรับชมพระราชพิธีพร้อมกันกับกรุงเทพมหานคร เวลา 16.30 . ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จิตอาสา และประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามกำหนดการ ดังนี้

1. ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 – 17.30 . ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย : ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เสื้อสีเหลือง เครื่องแบบจิตอาสา /จิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสา /ประชาชนทั่วไป เสื้อสีเหลือง

2. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 22.00 . ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย : ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เสื้อสีเหลือง เครื่องแบบจิตอาสา /จิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสา /ประชาชนทั่วไป เสื้อสีเหลือง

3. วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562  เวลา 15.00 – 17.50 . ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย : ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด /จิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสา /ประชาชนทั่วไป เสื้อสีเหลือง

และในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 จะมีการปิดถนนราชดำเนินยาวไปจนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ในเวลา06.30 – 08.30 . ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนเส้นทางนี้ในห้วงเวลาดังกล่าวด้วย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ โดยทุกสถานีจะเชื่อมสัญญาณการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งของประเทศไทยในครั้งนี้ที่ชั่วชีวิตของเราประชาชนชาวไทยจะมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีกันสักครั้งหนึ่ง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม
คำค้น: