จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย จังหวัดเชียงใหม่  ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย และปลูกจิตสำนึกให้คนไทยรู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะมีความเอื้อเฟื้อ แบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมนำแนวพระราชปณิธานจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำดอยสุเทพ โดยการทำให้ฝายกลับมาทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จึงได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย โดยได้ดำเนินการขุดลอกตะกอนจากฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร จำนวน 26 แห่ง ซึ่งขุดลอกเสร็จแล้วบางส่วน และในวันนี้ทำการขุดลอก จำนวน 10 แห่ง และหลังจากนี้จะทยอยซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน จำนวน 720 แห่ง เพื่อให้ฝายต้นน้ำลำธาร สามารถกลับมาทำหน้าที่กักเก็บตะกอน ชะลอการไหลของน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าได้อีกครั้ง

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีตัวแทนชุมชนจาก 10 ตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลละ 30 คน จากมณฑลทหารบกที่ 33 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 500 คน เข้าร่วม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , ,