ภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ! บัญชี ม.ศรีปทุม จัดสัมมนา Update ภาษี ปี2562

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ เพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ จัดสัมมนา Update ภาษี ปี2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ “Update ภาษี ปี2562” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุรเดช เล็กแจ้ง ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร และคุณวินัย ปณิธานรักษ์ชัย นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับภาษีอากรใหม่ๆ ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

จัดโดย คณะบัญชี ร่วมกับ เพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี มีความพร้อมในการออกงบการเงิน และทราบถึงประเด็นที่สําคัญ ของความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินกับบัญชีภาษีอากร ทําให้การจัดทําบัญชีมีประสิทธิภาพและช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายใหม่ๆที่กำหนดขึ้นต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: