มช. เปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” (Executive Management Program for Senior Management) ให้แก่คณะผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มช. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,