วันแห่งความสำเร็จ! ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี คณาจารย์และบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี คณาจารย์และบุคลากร สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี แก่คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จากการศึกษาต่อ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.ดร.สุธินี มงคล หัวหน้าสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Philosophy สาขาวิชาBusiness and Management ที่ Kingston University London ประเทศอังกฤษ 2.คุณชัญญาวีร์ จิรานันทิพัฒน์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการคลัง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3. คุณชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ หัวหน้าแผนกการบริหารการบุคคล สำนักงานบุคคล กลุ่มอำนวยการกลาง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4. คุณวิมล ชมจำปี หัวหน้างาน งานบริหารจัดการอาคาร แผนกจัดการอาคารและความปลอดภัย สำนักงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์กรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในงานการประชุมผู้บริหารและคณบดี ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: