โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับประกันสังคมเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ จำกัด

สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดรณรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม แก่ผู้ประกันตน โดยมีทีมงานจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิการตรวจสุขภาพ และการใช้สิทธิ์ด้านทันตกรรม 900 บาทต่อคนต่อปี รวมถึงการประชาสัมพันธ์มาตรา 40 ให้ผู้ประกันตนแนะนำคนในครอบครัวสมัครเพื่อได้รับสิทธิคุ้มครอง วัตถุประสงค์ของโครงการฯนี้ เพื่อให้ลูกจ้าง/ ผู้ประกันตน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพอนามัย ก่อนการเจ็บป่วย ซึ่งจากการที่รัฐบาลมีโครงการตรวจสุขภาพเพื่อเป็นของขวัญแก่ผู้ประกันตนนี้พบว่า จากข้อมูลสถิติ ในปี 2561 โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการฯ จำนวน 7 โรง มีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์เพียงแค่ 24 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น

สำหรับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทาง โรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานพยาบาลตามโครงการประกันสังคม ได้มาออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่ผู้ประกันตน ตามสิทธิ์ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่องโรคเรื้อรัง วิทยากรโดย คุณภัณฑิรา ตาสา พยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลลานนา ณ บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ จำกัด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,