โรงพยาบาลลานนา เข้ารับรางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2562

โรงพยาบาลลานนารับรางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2562: เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

จัดงานมอบโล่รางวัลสตรีดีเด่นฯ ในวันแรงงานแห่งชาติ โดยมีนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่รางวัล รางวัลสตรีดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ และในครั้งนี้นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ( บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ ) ได้รับ 2 รายการ คือโล่รางวัลสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 จากจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และ ใบประกาศเกียรติคุณ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประเภทสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบการขนาดใหญ่ จัดขึ้น ณ วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม