โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ รับรางวัล และการรับรองมาตรฐานห้องประชุม TMVS และ AMVS จาก TCAB ประจำปี 2562

นางละเอียด บุ้งศรีทอง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรติล้านนาฯ เข้ารับรางวัล THAILAND MICE VENUE STANDARD (TMVS) และ ASEAN MICE VENUE STANDARD (AMVS) ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. ที่รู้จักกว้างขวางในนาม ทีเส็บ (TCEB) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเมย์แฟร์ บอลรูม เอและบี โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โดยโรงแรมที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย จากองค์กรมหาชนชั้นนําทางด้านการส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการอย่างทีเส็บในปีนี้ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นของโรงแรม และต่อยอดธุรกิจขยายการเติบโตทางด้านบริการการจัดประชุมสัมมนาและงานจัดเลี้ยง ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และเพื่อรองรับกบการแข่งขันทางการตลาด ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดย Certificate จากทาง TCEB ยังได้รับการยอมรับ และเป็นองค์กรผู้นํา ทางด้านการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ในระดับภูมิภาคอาเซียน มากยิ่งขึ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , , , , , , ,