IT ม.ศรีปทุม จับมือ AIAT พัฒนาศัยกภาพคณาจารย์ เรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฎิบัติการทางด้าน AI & Data Science and Machine Learning เพื่อ Up Skill & Re Skill ให้กับคณาจารย์ทางด้านไอที ม.ศรีปทุม ทั้ง 3 วิทยาเขต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านปัญญาประดิษฐ์, วิทยาการข้อมูล, และการเรียนรู้ของเครื่อง (Application of Artificial Intelligence, Data Science and Machine Learning) โดยมี ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย พร้อมทีม AIAT และ SIIT ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ AI ให้กับคณาจารย์ทางด้านไอที มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ,วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตขอนแก่น ได้รับฟัง เพื่อพัฒนาศัยกภาพคณาจารย์ และ Up Skill & Re Skill ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 11-1210 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,