กองทัพบก โดยสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก จัดการอบรม เพื่อเตรียมต้อนรับนักวิ่งที่จะมาร่วมงาน ArmyLand mini – Half Marathon

กองทัพบก โดยสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก จัดการอบรมอาสาสมัครบริการและอำนวยความสะดวก เพื่อเป็นการต้อนรับนักวิ่งชาวต่างชาติที่จะมาร่วมงาน ArmyLand mini – Half Marathon วิ่งล่องท่องค่าย 4 ทัพภาค ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ กองทัพบก โดยสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ได้จัดการอบรมอาสาสมัครบริการและอำนวยความสะดวกในงาน ArmyLand mini – Half Marathon วิ่งล่องท่องค่าย 4 ทัพภาค ครั้งที่ 1 โดยมี พล.ต.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.สำนักงาน.ทท. ทบ. เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจิตอาสาซึ่งเป็นเยาวชนและผู้ปกครองชาวจีนที่มาศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 40 คน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ มูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยี่การเกษตรไทย เป็นผู้จัดอบรมและประสานงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก กองพลทหารราบที่ 7 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำ ห้วยตึงเฒ่า สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ ศุนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดคณะวิทยากรมาให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมการอบรมในด้านต่างๆเช่น แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฎิบัติต่างๆเกี่ยวกับวิธีตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งคอยประสานงานช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเบื้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, กีฬา
คำค้น: , , ,