ชวนนักศึกษาออกค่ายวิชาการเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า ปีที่ 4เรียนรู้ระบบนิเวศผ่านกิจกรรมปลูกป่า ร่วมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ และหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU)มช.

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัด “ค่ายวิชาการเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า ปีที่ 4” ภายใต้โครงการดอยสุเทพศึกษา ปี 2562 เชิญชวนนักศึกษามาปลูกจิตสำนึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติและระบบนิเวศผ่านกิจกรรมการฟื้นฟูป่า ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์ มช. ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ ทั้งยังได้ฝึกฝนภาคสนามและลงมือปฏิบัติปลูกป่าในสถานที่จริง ณ แปลงปลูกป่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2562

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 9 มิถุนายน 2562รับเพียง 25 คน นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทาง  https://forms.gle/cNJAmCFr5KC7MnJc7ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคนละ 1,400 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-941451-3/091-0702468หรือ Facebook Fanpage : FORRU-CMUcamp2019

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , ,