รพ. เชียงใหม่ ราม มอบเงินสนับสนุนโครงการ “พ่อแม่บุญธรรม” แก่สวนสัตว์เชียงใหม่ ปีที่ 14

นายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการพ่อแม่บุญธรรมแก่สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ รับมอบเงิน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จึงได้จัดโครงการสนับสนุนพ่อแม่บุญธรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 14 ปี และในปีนี้ได้สนับสนุนเงินจำนวน 170,000 บาท ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม และเป็นการสร้างจิตสำนึกหวงแหนสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, บันเทิง, สังคม
คำค้น: , , ,