ว.ท่องเที่ยวฯ ม.ศรีปทุม เปิดประสบการณ์เรียนรู้ ในงานประชุมระดับชาติ MFA CEO Forum ครั้งที่ ๑๘

คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ งานประชุมระดับชาติ MFA CEO Forum ครั้งที่ ๑๘

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยอาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่อเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ในงาน MFA CEO Forum ครั้งที่ ๑๘ ภายใต้หัวข้อ “MFA CEO Forum with Dusit International : Empowering Thai Hospitality to Global Sustainability” เพื่อทำให้ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เกี่ยวกับรูปแบบการจัดงาน การบริหารจัดการ สถานที่ รูปแบบอาหารและการบริการ ซึ่งเป็นประโยชน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาวศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เป็นองค์ปาฐก ในการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และการก้าวไปเบื้องหน้าของบริษัทฯ และมีนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ เมี่อเร็วๆนี้ จัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: