สสจ.ชม. พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2561 ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.ชม.) พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า โรคไข้หวัดใหญ่ยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ และมีหลากหลายสายพันธุ์ พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เชื้อไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาดได้ง่าย โดยแต่ละปีมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นให้บริการฉีดวัคซีนฟรีแก่กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไปและเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน นอกเหนือจากนี้กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เป็นต้น และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งหลังจากการรับวัคซีนนี้แล้วอาจมีอาการมีปวดบวมบริเวณที่ฉีด มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว บางรายอาจพบอาการท้องเสีย อ่อนเพลีย มีห้อเลือดหรือคันบริเวณที่ฉีด โดยส่วนมากจะหายเป็นปกติภายใน 1 – 2 วัน หากอาการดังกล่าวไม่ทุเลาลงหรือมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน มกราคม – 21 มิถุนายน 2561 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จำนวน 12,414 คน พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี, 25-34 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ ในพื้นที่ .เมือง, .สันทราย และ .สันกำแพง ตามลำดับ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ร้ายแรง สามารถหายได้เอง แต่หากวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ต้องรีบรักษาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายสู่ผู้อื่น โดยเฉพาะคนในครอบครัว รวมทั้งป้องกันความรุนแรงของโรค พร้อมแนะนำให้สังเกตอาการตนเองและคนรอบข้าง หากมีไข้สูงเกิน 24 ชั่วโมง ให้รีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา โรคนี้มักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาและมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ติดเชื้อในกระแสโลหิต จนอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-211-048 ต่อ 110 หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ, เยาวชน
คำค้น: , , , , ,