สสจ.เชียงใหม่ เตือนระวังไข้เลือดออกระบาด ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างเข้มงวด

นางวิภารัศมิ์ ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีการระบาดหนัก มาตั้งแต่ต้นปี 2562 จากการตรวจสอบพบว่า โรคไข้เลือดออกที่ระบาดในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสเดงกี สายพันธุ์ที่ 2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุดใน 4 สายพันธุ์ หากเป็นการป่วยไข้เลือดออกครั้งที่ 2 จะยิ่งมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 239 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อำเภอ คือ อำเภอฮอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสะเมิง

สำหรับแนวทางการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่รุนแรง ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข จะมีการเฝ้าระวังโรคและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ หากพบว่าอาคารหรือสถานที่ใดมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นฯ แจ้งหรือแนะนำให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ทุกครัวเรือนป้องกันไข้เลือดออก ด้วยมาตรการอื่นๆ โดยปฏิบัติเป็นประจำให้เป็นนิสัย รวมไปถึงขัดล้างไข่ยุงทุกสัปดาห์ โดยเน้นในส่วนของขอบภาชนะเนื่องจากยุงลายมักจะชอบวางไข่บริเวณขอบภาชนะ ทั้งนี้เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังให้หมดไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, เยาวชน
คำค้น: , , , ,