อบรมไกด์ที่ STC รับบัตรนำเที่ยวสีบรอนซ์เงินได้ทันที

อาจารย์ศิริชัย มัฆวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอบรมมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเปิดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปรุ่น 2 อบรมโดย ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ และผู้เชี่ยวชาญจากกรมการท่องเที่ยว ใช้เวลาในการอบรม 4 เดือน หรือ 246 ชั่วโมง อบรมวันพุธถึงศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. แบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ส่วนภาคปฏิบัติจะลงพื้นที่ทัศนศึกษานอกสถาน 9 เส้นทาง 8 ทริป แบ่งเป็นไปเช้า-เย็นกลับ, 4 วัน 3 คืน และ 3 วัน 2 คืน

“ภาคปฏิบัติเราพานักศึกษาลงพื้นที่จริงๆ เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จาก ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ และผู้เชี่ยวชาญจากกรมการท่องเที่ยว อย่าง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดพระสี่อิริยาบถ วัดช้างรอบ ฯลฯ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เช่น วัดมหาธาตุ วัดศรีชุม อุทยานศรีสัชนาลัย ฯลฯ”อาจารย์ศิริชัย มัฆวิบูลย์ กล่าว

โดยอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่หลังจบการอบรมไม่ต้องไปสอบข้อสอบกลางของกรมการท่องเที่ยว และไม่ต้องเข้าฝึกกับกรมการท่องเที่ยวอีก 60 ชั่วโมง หลังจากจบการอบรมสามารถรับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ประเภทนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ (บัตรสีบรอนซ์เงิน) และบัตรผู้นำเที่ยวได้ทันที

พิเศษกว่านั้น คือ สามารถเลือกอบรมวิชาภาษาได้ 2 ภาษา คือ ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ค่าอบรม 39,900 บาท ค่าสมัคร 500 บาท (รวมค่าออกทริป 8 ทริป) คุณสมบัติผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ปิดรับสมัครวันที่ 11 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2878-5006, 098-245-3691 หรือ 063-321-9993
(อ่านข่าวต่อ : https://www.siamtechno.ac.th/details.php?main_id=2019)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว