เชียงใหม่เน้นกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในเด็กและเยาวชน เพื่อให้หนีห่างจากเสพติด

คณะกรรมการตัดสินประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE นำโดย นายพีรพัฒน์ พรศิริเบิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงแรงงาน นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ กรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ 1 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อนำคะแนนผลงานดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 ที่ ศูนย์ประชุมอินแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป

ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่หันไปหายาเสพติด เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งพบว่าจำนวนสมาชิกในโครงการฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนสมาชิก 382,816 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนเด็กและเยาวชน อายุ 9-24 ปี

จังหวัดเชียงใหม่ยังได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้บริหารของจังหวัด และผู้บริหารในท้องถิ่น สถานศึกษาและสถานประกอบการทุกอำเภอ พร้อมแจ้งระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานโครงการที่เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายชมรม ได้ช่วยเหลือในการทำงานและติดตามความเคลื่อนไหวการรับข่าวสารได้ถูกต้องรวดเร็ว ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้โครงการฯ เป็นวาระจังหวัด ที่ให้ทุกอำเภอเป็นอำเภอ TO BE NUMBER ONE อีกทั้งประกาศให้หน่วยงานทุกระดับ นำยุทธศาสตร์โครงการฯมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ให้เกิดการปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์เชียงใหม่มุ่งสู่ต้นแบบระดับแพชร และให้ทุกวันศุกร์เป็นวัน TO BE NUMBER ONE เพื่อนำไปสู่การรวมพลังในการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, กีฬา, บันเทิง, สังคม, สุขภาพ, เยาวชน
คำค้น: , ,