เวทีเสวนา “ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า บทบาท ภารกิจจัดการวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ”

นายคมสัน  สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็ฯประธานร่วมเวทีเสวนาศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า บทบาท ภารกิจจัดการวิกฤตหมอกควันภาคเหนือในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดขึ้น โดยมี นางระพีพร  มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้การต้อนรับ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ ท่ามกลางข้าราชการ เจ้าหน้าที่จาก .ปชส. 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สทท.สวท. สวศ. และ ส่วน/ฝ่ายในสังกัด สปข.3 จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,