เฮงลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมกำหนดนโยบายพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปี 2562 บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด จึงร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 2,500 ขวด ให้กับหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภูมิภาคที่ 1 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 – 10 ได้แก่ ต.สันทรายหลวง ต.สันทรายน้อย ต.สันนาเม็ง ต.สันพระเนตร ต.เมืองเล็น ต.สันป่าเปา ต.หนองแหย่ง ต.หนองจ๊อม ต.ป่าไผ่ ต.หนองหาร ต.แม่แฝกใหม่ และ ต.แม่แฝก เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยมี คุณธารทิพย์ คนหิรัญ เจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นผู้รับมอบ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม