โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยเต็มรูปแบบแห่งแรกของเมืองไทย

โครงการ The Senizens ในปัจจุบันบริการทางการแพทย์ยังคงเน้นการดูแลแบบเฉียบพลันเป็นหลัก โดยเฉพาะระบบการดูแลในโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อพ้นระยะเฉียบพลันไปแล้วยังมีช่องว่างในการดูแลอย่างต่อเนื่อง ที่มีความต้องการด้านคุณภาพ และศักยภาพในการให้บริการที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ

คณะทีมแพทย์ ผู้บริหาร The Senizens จึงเล็งเห็นความสำคัญ ในจุด ๆ นี้ และได้ศึกษาวิจัยจากประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการบริการ Nursing Home ในเมืองไทย ต่างประเทศ มากกว่า 400 แห่ง เพื่อนำมาพัฒนา Nursing Home เต็มรูปใหม่แห่งแรกของประเทศไทย ที่ให้บริการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย ด้วยมาตรฐานวิชาการเป็นที่ยอมรับ อย่างครบวงจร การดูแลผู้สูงวัยเป็นงานบริการที่ต้องใช้ “ใจ” และความอดทน จึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะด้านการดูแลค่อนข้างมาก และตอบโจทย์ครอบครัวในคนวัยทำงาน จึงได้ก่อตั้งโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยเต็มรูปแบบแห่งแรกของเมืองไทย ที่เน้นการฟื้นฟูดูแลร่างกาย ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตใจที่ดีใหกับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัว

สำหรับพื้นที่ใช้งานนั้นถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงการใช้งาน และสรีระของผู้สูงวัย ภายใต้ Concept “ SEN ” ที่ย่อมาจากคำว่า Safe-ปลอดภัย , Effortless-ใช้ง่าย , Nature-ใกล้ชิดธรรมชาติ ใจจากประสบการณ์ตรงผ่านการทำงานดูแลรักษาผู้สูงวัย โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home

ประเภทการให้บริการ
1.ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย/ไม่ได้ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
2.ผู้สูงอายุสมองเสื่อม
3.ผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน แตก มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์อัมพาต ฟื้นฟู
กายภาพบำบัด
4.ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังเช่น เบาหวาน ความดัน ใช้ต่อเนื่องและควบคุมอาหาร
5.ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ ที่มีแผลเบาหวาน รักษาแผลกดทับ
6.ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลัง เข่า สะโพก พักฟื้นทำกายภาพบำบัด
7.ผู้ป่วยเจาะคอ ติดเตียง ให้อาหารทางสายยาง มีสายสวนปัสสาวะ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,