28 มิ.ย.-7 ก.ค. จัดยิ่งใหญ่ งาน LANNA EXPO 2019 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จ.เชียงใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน “Lanna Expo 2019” ภายใต้แนวคิดกินดีอยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียนภายในงานพบกับการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 อาทิ สินค้าหัตถกรรม, สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสินค้านวัตกรรมสร้างสรรค์, อาหารและเครื่องดื่ม, กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการและกิจกรรมด้านสุขภาพ

โดยงาน “Lanna Expo 2019” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 โซนกิจกรรมประกอบด้วย

โซน Northern Food Valley จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนกว่า 150 ร้านค้า และพบกับ Pavilion ภายใต้แนวคิด Innovative Food To The Future ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า กิจกรรมเชียงใหม่เมืองกาแฟ นำเสนอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงกว่า 24 ร้านค้า

โซน Lanna Handicraft นำเสนอ Pavilion และคูหาแสดงและจำหน่ายสินค้าในรูปแบบศิลปหัตถกรรมที่มีการต่อยอดด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ กว่า 60 คูหา และพบกับกิจกรรม

โซน Royal Project พบกับนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้แนวคิดคนอยู่คู่กับป่าการเรียนรู้ต้นกำเนิดของโครงการหลวงขยายผลต่อยอดสู่การพัฒนาด้านชุมชน ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์สู่การเป็นต้นแบบของโครงการอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

โซน Lanna Health Fair พบกับการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้าและบริการด้านสุขภาพ กว่า 60 บูทครบวงจรและพบกับ การจัดแสดงนิทรรศการ (Pavilion) ชุมชนหมู่บ้านน้ำพุร้อนและผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อน ครั้งแรกใน ภาคเหนือ

โซนวัฒนธรรม พบกับกิจกรรมมหกรรมผ้าถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงวิถีชีวิตกาดหมั้ว 4 จังหวัด อาหารพื้นบ้านล้านนากว่า 50 ชนิด การสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

โซน OTOP & SMEs ได้นำเสนอ Pavillion หมู่บ้านท่องเที่ยวในรูปแบบ Interactive 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และโอทอปชวนชิม จำนวนกว่า 180 ร้านค้า

โซน Halal On Silkroad ได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าต่างๆ

โซน The Power of STI to InnoLanna โดยกระทรวงวิทย์ฯ นำเสนอนวัตกรรมผ้าทอล้านนาโดยมีแนวความคิดคือในผืนผ้า จาก 4 ขุนเขาที่รวบรวมสุดยอดผ้าทอล้านนาจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและจัดแสดงผลงาน (Exhibitions & Showcases)

โซน Hilight Pavillion นำเสนอนิทรรศการและจัดแสดงผลงานนวัตกรรม สินค้าและบริการเด่น ไฮไลท์ของงานและสุดยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, กิจกรรม, ท่องเที่ยว, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , ,