The Senizens…พันธมิตรด้านสุขภาพจาก โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home

ที่จะเป็นความหวังใหม่ในการดูแลผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น หลังออกจาก รพ. ต้องการกายภาพฟื้นฟู ผู้ป่วยสมองเสื่อมรวมถึงการดูแลระยะท้ายที่ครบวงจร ในการบริการที่ดี เป็นมืออาชีพและ
เข้าถึงได้… ภายใต้การบริหารงานโดย รพ.ผู้สูงอายุ Chersery home ที่สนับสนุนด้านบริการและเป็นพันธมิตรทางการแพทย์ที่นี่จะเป็นมิติใหม่ในการดูแลผู้สูงวัย ที่หมอตั้งใจสร้างเพื่อให้เป็น Masterpiece ของประเทศ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,